• Jedinečná rolová hra, která vzdělává

    LarXperience

    Larp je celosvětově využívanou formou rolové hry, jejímž hlavním přínosem je zážitek. Larp však není pouze zábava, ale i učení. Vzdělávací larpy jsou výborným prostředkem na formování postojů a hodnot mladých lidí.

    Jedinečná rolová hra, která vzdělává
Co je larp?

Hra, zážitek, ale i učení

Larp nebo live action role-playing game je forma zážitkové hry, v níž účastníci fyzicky hrají své postavy.

Rozhodnutí, která formují postoje

Vzájemnými rozhovory, interakcí a hereckou improvizací, hráči rozvíjejí příběh, jehož jsou jejich postavy součástí. V příběhu jsou důležité jejich vlastní rozhodnutí. A co je nejdůležitější, larpy zajímavou formou otevírají pro vzdělávání důležitá témata, jako jsou šikana, kyberšikana, předsudky a stereotypy, závislost na drogách a jiné.

Co je larp?

LARP JAK METODA

Řekni mi, a já zapomenu. Ukaž mi to a možná si vzpomenu. Ale nech mě zkusit to a já pochopím.
Konfucius

Jaké jsou výhody vzdělávacích larpů?

Larp je doslova učení činností, do kterého jsou aktivně zapojeni všichni žáci a žákyně. Prostřednictvím svých rozhodnutí formují nejen děj příběhu, ale i své postoje, hodnoty a názory.

Každý je důležitý

Všichni účastníci jsou plně zapojeni, každý má svou jasně stanovenou úlohu. Každý je ve hře stejně důležitý, což posiluje důvěru a zlepšuje komunikaci a klima ve třídě.

bezpečné prostředí

Účastníci se mohou vžít do svých postav a vyzkoušet si řízení v situacích, které by v běžném světě pravděpodobně nezažili.

Všichni jsou aktivní

Aktivity mají vysokou míru interakce a účastníci jsou aktivními spolutvůrci děje, přebírají odpovědnost za rozhodování postav a přijímají důsledky.

Reflexe je klíčová

Reflexe je důležitou součástí každé aktivity - právě během ní dochází k uvědomování si souvislostí a formování hodnot a postojů.

Pohled z jiné perspektivy

Každý účastník si odnáší vlastní zážitek - novou zkušenost, která ovlivňuje jeho nazírání na svět - zažívá události z jiné perspektivy, než je zvyklý.

Návazné aktivity

Aktivita nikdy nekončí vypršením času - po reflexi mohou navazovat další aktivity, které podporují formování postojů.

CO O LARPCH ŘÍKAJÍ UČITELÉ?

LARP jako ROLOVÁ hra je populární vzdělávací metodou i mezi učiteli a pracovníky s mládeží. Stále častěji se stává součástí formálního a neformálního vzdělávání.

LARP A ERASMUS +

LARP je rozšířen po celém světě. Jde o metodu, kterou používají učitelé a pracovníci s mládeží v mnoha zemích. S některými z nich jsme spojili naše síly a díky programu Erasmus+ jsme vytvořili metodické materiály, jejichž prostřednictvím chceme tuto rolovou hru představit i ve Slovensku, Estonsku a v České republice.

KDO JE ZA portály?

Projekt je realizován občanským sdružením V.I.A.C. - Institut pro podporu a rozvoj mládeže ve spolupráci českým sdružením Trendum a Církevní spojenou školou v Tartu z Estonska. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím LARP formovat postoje mladých lidí, především v oblasti tolerance k odlišnostem a v oblasti rozhodování o důležitých otázkách v jejich životech a následného nesení důsledků těchto rozhodnutí.

Vzdělávací larpy jsou vhodné pro žáky od 13 do 30 let. Všechny materiály a školení jsou určeny pro učitele a pracovníky s mládeží jak ve formálním, tak i v neformálním vzdělávání.

NAPIŠTE NÁM

CHCI ZAČÍT POUŽÍVAT LARPY VE VZDĚLÁVÁNÍ

Chcete u vašich žáků a žákyň formovat postoje a pomáhat jim v jejich osobnostním růstu? Chcete si s nimi užít zábavu, která zároveň vzdělává? Ozvěte se nám. Můžeme přijít k vám a larp vám předvést nebo vám představíme jeho metodiku během workshopu. Stanete se také členem naší komunity a získáte všechny užitečné materiály a informace.

01.

POZNEJ

Zjistěte, co jsou larpy a jak fungují ve formálním školním i neformálním vzdělávacím prostředí

02.

TRÉNUJ

Naučte se a získejte praxi, jako larpy uvádět, reflektovat a využívat při výchově a vzdělávání mládeže

03.

VYUŽÍVEJ

Začněte larpy využívat ve třídě i mimo ni s komplexní podporou metodických materiálů a naší komunity

04.

MŮŽETE SE TĚŠIT

Měřte a sledujte výsledky, které larpy přinášejí v práci se žáky a mladými lidmi při formování jejich postojů

Navštivte nás:

Těšínská 236/244,
71600,
Ostrava,
Czech Republic

Zavolejte nám:

+420731625894

Napište nám

info@www.larxperience.com

X